Historie kina

Kino na archivní fotografii
sál kina před přestavbou na širokoúhlou projekci

Filmy se v Rosicích promítaly už od roku 1912, ale stálé kino v místě, kde stojí dodnes, bylo postaveno až v roce 1934. Stalo se tak zásluhou Okresní péče o mládež a Sboru dobrovolných hasičů, provoz kina zajišťoval Vilém Pelikán. Po 2. světové válce bylo kino, stejně jako celý filmový průmysl, zestátněno a v roce 1957 přešlo pod správu MNV. Správcem se stal Zdeněk Pelikán, který tuto funkci zastával až do roku 1988, kdy štafetu převzal jeho syn Roman. Po krátkém období, kdy kino provozovala Okresní správa kin, se v roce 1992 opět dostalo do správy města. Od roku 2002 bylo kino pronajato.

Ani samotná budova kina nemohla zůstat v původní podobě. Koncem 50. let prošla rozsáhlou rekonstrukcí, vybudovalo se ústřední vytápění a přistavěl se vstupní vestibul, zároveň došlo k přestavbě na širokoúhlou projekci. V roce 1979 prošel výraznými úpravami sál kina, upravil se sklon hlediště při současném snížení kapacity na 195 sedadel. O přístavbu s kavárnou se budova rozšířila v roce 1994.

Od listopadu 2009 začalo kino psát novou kapitolu své historie. Do pronájmu jej získalo Kulturní informační centrum Rosice. Provoz zahájilo kino Panorama v únoru roku 2010. Vedle hlavní činnosti kina, tedy promítání filmů, se provoz rozšířil o pořádání kulturních akcí jiného druhu, zejména divadelních představení a koncertů.

Současnost

Jednoznačně přelomovým se stal rok 2013. Na jeho začátku proběhla v kině kompletní digitalizace, která přinesla výrazné zlepšení kvality obrazu a zvuku. Nově se v kině promítá ve vysokém rozlišení 2K a úplnou novinkou je promítání filmů ve 3D. Vynikající obraz podtrhuje osmikanálový zvuk v konfiguraci 7.1.

S digitalizací přichází další výrazné plus, a to možnost promítat novinkové filmy ihned v premiéře. Odpadá tedy nutnost čekat na promítání filmu v našem kině i několik měsíců.

Vzhledem k většímu počtu filmů a možnosti jejich promítání v atraktivních termínech se k lepšímu změnil i promítací profil. Nově kino promítá čtyři dny v týdnu, konkrétně od čtvrtka do neděle. O víkendu zpravidla na dvě představení denně.

Současně se změnou promítací technologie proběhla částečná rekonstrukce kinosálu a interiérové opravy foyeru. Byly vyměněny podlahové krytiny a nainstalovány zcela nové, pohodlné sedačky. Kapacita sálu je v současnosti 156 míst.

Příznivá je rovněž výše vstupného. V našem kině se vždy promítá za nejnižší možnou cenu, kterou požadují distribuční společnosti.

Kino Panorama tedy nabízí nejmodernější promítací technologii zaručující vysokou kvalitu obrazu a zvuku, pohodlné sedačky, filmy i ve 3D a v premiéře. A to všechno za příznivou cenu nesrovnatelnou s multiplexy.

Rosické kino je jasná volba.