Provozní řád kina Panorama Rosice

 1. Provozovatelem kina je KIC Rosice, Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, IČ: 86770632
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí.
 3. Kino je způsobilé k promítání 35mm filmů a digitálních filmů se zvukovým systémem Dolby Digital ve 2D nebo 3D verzi. 3D systém je pasivní systém DepthQ založený na principu polarizace. Kapacita kina je 156 diváků.
 4. Cena vstupného je dána distributorem jako minimální možná, provozovatel dodržuje tuto minimální cenu. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Státní fond kinematografie a zákonem stanovenou DPH.
 5. Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u pokladny kina nebo v předprodeji, pozdější reklamace se nepříjímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
 6. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději 20 minut před zahájením programu, jinak budou uvolněny do volného prodeje.
 7. Pokladna je otevřena 1 hodinu před začátkem představení a uzavírá se 10 minut po zahájení programu.
 8. Minimální počet diváků, pro které se promítá, jsou tři.
 9. Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50 %). U průkazů ZTP/P tato sleva automaticky spadá i na doprovod majitele průkazu.
 10. Děti do 3 let mají vstup zdarma, ale bez nároku na sedadlo.
 11. Pokud je ze vstupného poskytována dětská sleva, mají na ni nárok pouze diváci do 15 let.
 12. Na představení označená jako mládeži nepřístupná je nutno na vyžádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku diváka. Divák mladší než 15 let má povolen vstup na tato představení pouze v doprovodu rodiče nebo jiné zodpovědné osoby starší 18 let.
 13. V případě 3D projekce je pro děti do 10 let nutný doprovod osoby starší 18 let.
 14. Na každou 3D projekci si diváci mohou přinést vlastní 3D brýle, nebo si spolu se vstupenkou koupit brýle nové. Brýle nejsou v ceně vstupenky. Cena 3D brýlí je 30 Kč.
 15. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 16. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
 17. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 18. Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost.
 19. V případě nedodání filmové kopie nebo technických problémů na zařízení kina může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
 20. V promítacím sále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
 21. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví může divák, který není spokojen s hladinou hlučnosti v promítacím sále, tuto skutečnost nahlásit pracovníkům kina, kteří jsou povinni sjednat nápravu.
 22. Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s provozním řádem kina.
 23. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovitse souhlasem provozovatele vedoucí kina.